i vs you cumhurbaşkanı seçimi
 • balkı ne demek
 • üre ne demek
 • leziz ne demek
 • gabya ne demek
 • nekropol ne demek
 • abstre ne demek
 • zerde ne demek
 • gelberi ne demek
 • makak ne demek
 • reform ne demek
 • üstüpü ne demek
 • varyasyon ne demek
 • nevrozlu ne demek
 • papirüs ne demek
 • mangiz ne demek
 • zeval ne demek
 • radar ne demek
 • zeplin ne demek
 • ulus ne demek
 • cemadat ne demek
 • repo ne demek
 • forseps ne demek
 • limoni ne demek
 • madama ne demek
 • eskort ne demek
 • faik ne demek
 • rijit ne demek
 • defile ne demek
 • versiyon ne demek
 • kainat ne demek
 • gali ne demek
 • şato ne demek
 • naçar ne demek
 • ebet ne demek
 • dayak ne demek
 • adrenalin ne demek
 • laklak ne demek
 • biseksüel ne demek
 • eczalı ne demek
 • cerrar ne demek
 • lafçı ne demek
 • mahfil ne demek
 • fos ne demek
 • fobi ne demek
 • hac ne demek
 • rücu ne demek
 • diyanet ne demek
 • optimizm ne demek
 • nefis ne demek
 • deformasyon ne demek
 • römorkör ne demek
 • kartotek ne demek
 • damıtma ne demek
 • gerekli ne demek
 • dürüst ne demek
 • cumba ne demek
 • efkarlı ne demek
 • cenaze ne demek
 • kloş ne demek
 • petrol ne demek
 • harika ne demek
 • hars ne demek
 • fanus ne demek
 • yahu ne demek
 • agrobiyoloji ne demek
 • uykusuz ne demek
 • volkan ne demek
 • gezi ne demek
 • eliptik ne demek
 • resesif ne demek
 • acemkürdi ne demek
 • balyoz ne demek
 • mozole ne demek
 • kasis ne demek
 • nağme ne demek
 • mahfaza ne demek
 • jönprömiye ne demek
 • gerdanlık ne demek
 • kıyamet ne demek
 • mübadele ne demek
 • uygunsuzca ne demek
 • dejenere ne demek
 • küstüm çiçeği ne demek
 • sere ne demek
 • tandır ne demek
 • yetim ne demek
 • tahassüs ne demek
 • Kelimemiz
  dost
  dost Ne Demek?

  Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı - isim

  Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo

  Sahibine sevgi gösteren hayvan

  Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse

  İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan - sıfat

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Bir dostu vardı, belalı, çapkın bir delikanlı.

  Hüseyin Rahmi Gürpınar

  Kitap dostu.

  Köpek insan dostudur."

  Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın.

  Âşık Veysel

  Yüzleri tatlı, dilleri tatlı, dost insanlardı bunlar.

  Tarık Buğra

  dost Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  dost Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  dost Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  dost Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  dost Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  dost Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  dost Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  dota experts forum mutluluğun resmi